โซฟา 2S ALTARI DK-GY

Attribute:

157x97x94x51 CM

Share

If style is the question, then this sofa is the answer. Sporting clean lines and sleek track arms, the decidedly contemporary profile is enhanced with plump cushioning and a chenille-feel upholstery, so pleasing to the touch. Sure to play well with so many color schemes, this sofa in slate gray includes a pair of understated floral pattern pillows for fashionably fresh appeal.

  • Product Code 1156539
  • High-resiliency foam cushions wrapped in thick poly fiber
  • Dark gray upholstery with AHFA standards
  • 2 decorative pillows included

ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์เว้นระยะให้ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ในที่ที่ไม่โดนแดดส่องโดยตรง ควรดูดฝุ่นทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยเฉพาะฝุ่นที่สะสมตามซอกมุมต่างๆ ควรใช้งานให้ถูกวิธี เฟอร์นิเจอร์ผ้าที่ถอดซักไม่ได้ หากมีรอยเปื้อนและต้องการซัก ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด และควรเช็ดจากริมด้านนอกเข้าไปในใจกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยคราบ

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy